IP kamera

Zkratka IP znamená Internet Protocol, což je protokol, pomocí kterého spolu komunikují všechna zařízení v Internetu.

IP kamera je tedy taková kamera, která je připojena k domácí nebo firemní počítačové síti (LAN – Local Area Network, lokální síť, místní síť). Lze se na ní (se znalostí přístupových údajů) připojit přes webový prohlížeč, pomocí ovládacího programu nebo třeba z mobilu, a to z kteréhokoliv místa na světě. IP kamera má také více možností nastavení parametrů.

I k záznamovému zařízení je taková kamera připojena přes počítačovou síť. Může tedy využít stávajících rozvodů LAN. Také WiFi kamera je zároveň IP kamera.